Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KROSNO” S.A.”

 

Realizowany w ramach: działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Opis działań planowanych do realizacji – Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) (CV20) wynosi 224 021,04 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020

 

Zasięg projektu: województwo podkarpackie