Certyfikat CE2019

04.09.2019

Certyfikat na systemy odbioru mleka uprawniający WSK "PZL-Krosno" S.A. do oznakowania produktu znakiem CE. Certyfikat dopuszcza urządzenie pomiarowe do legalizacji.

Certyfikat ISO

26.09.2018

Certyfikat ISO 9001: 2015

Certificate CE

21.07.2014

Certyfikat na systemy odbioru mleka uprawniający WSK "PZL-Krosno" S.A. do oznakowania produktu znakiem CE. Certyfikat dopuszcza urządzenie pomiarowe do legalizacji.

Świadectwo Jakości Zdrowotnej na cysterny samochodowe i zbiorniki stacjonarne

21.07.2014

Świadectwo wydane przez PZH zaświadcza, że wymienione wyroby nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka i mogą być przeznaczone do transportu i magazynowania środków spożywczych, w tym mleka i jego przetworów, wody do picia, soków, czekolady, piwa, wina

Świadectwo Jakości Zdrowotnej na schładzalniki mleka, typ SM i SMZ

21.07.2014

Świadectwo wydane przez PZH zaświadcza, że wymienione wyroby nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka i mogą być przeznaczone doi magazynowania środków spożywczych, w tym mleka i jego przetworów

Certyfikat Białoruski

21.07.2014