WSK PZL-Krosno S.A. to przedsiębiorstwo o ponad 65 - letniej tradycji, zlokalizowane w południowo - wschodniej Polsce.

Powstało w 1945 roku jako zakład remontujący szybowce i małe samoloty. W 1952 roku rozpoczęto produkcję szybowców drewnianych, w której osiągnięto światowy poziom i eksportowano je do wielu krajów świata.

W latach sześćdziesiątych rozpoczęto produkcję wyrobów branży chłodniczej tj. schładzalniki mleka, płyty zamrażalnicze dla gospodarki rybnej, komory chłodnicze oraz obudowy tuneli zamrażalniczych dla przetwórstwa rolno-spożywczego.

W latach siedemdziesiątych przystąpiono do nowej specjalizacji tj. produkcji podwozi lotniczych do samolotów i śmigłowców na kraj i eksport. W roku 1980 podjęto produkcję dwumiejscowego, metalowego szybowca szkoleniowego, który zyskał certyfikat polski i amerykański.

Równolegle z produkcją lotniczą realizowany był profil produkcji chłodniczej, który został wzbogacony o produkcję autocystern do transportu mleka i innych produktów spożywczych. Produkcja realizowana była na potrzeby rynku krajowego i na eksport.

W 1996 roku, w związku ze zmianami własnościowymi, został wyodrębniony z przedsiębiorstwa wydział lotniczy jako jednostka organizacyjna z kapitałem kanadyjskim. Pozostała część przedsiębiorstwa, specjalizująca się głównie w produkcji chłodniczej, została przekształcona w Spółkę Akcyjną. Firma zatrudnia ok 100 osób.

Obecnie Spółka prowadzi dwa profile działalności:
1. Produkcja chłodnicza - zlokalizowana na wydziale produkcji schładzalników i cystern (~ 75%)
2. Produkcja lotnicza - zlokalizowana na wydziale lotniczo – przyrządowym (~ 25%)

Zdobyte w zakresie produkcji chłodniczej ponad 40 - letnie doświadczenie i stałe udoskonalenie wyrobów, pozwoliło przedsiębiorstwu na osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych oferowanych urządzeń, czego potwierdzeniem są liczne medale:

  • Złoty Medal: POLAGRA '90,
  • POLAGRA '99,
  • Za Wysoką Jakość: MLEKO-EXPO '96,
  • MLEKO-EXPO 2001,
  • PRODUKT ROKU 2002 za typoszereg schładzalników mleka,
  • PRODUKT ROKU 2003 za autocysternę z systemem odbioru mleka przyznana przez dziennikarzy AWARDS czasopisma „RAPORT ROLNY”,
  • Złoty Medal w konkursie Mercurius Gedanensis w kategorii maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego „Agro-Tech 2005” „Produkt o standardzie europejskim”.


WSK PZL-Krosno S.A. posiada liczne wyróżnienia przyznane podczas prezentacji wyrobów na targach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – między innymi: BIEŁAGRO-MIŃSK 2006, 2007, 2008, 2009 AGROPRODMASZ - MOSKWA 2006, 2007, 2008, 2009.

WSK PZL-Krosno S.A. posiada własne biuro konstrukcyjne oraz laboratoria.
Jest wyposażona w niezbędne maszyny i urządzenia do realizacji produkcji specjalnej dla przemysłu chłodniczego i lotniczego.
Spełnia wymagania jakościowe zgodnie z posiadanymi certyfikatami.