Produkowane w WSK „PZL-KROSNO” S.A stacjonarne systemy odbioru mleka instalowane są w mleczarniach i pozwalają na szybki i sterylny rozładunek mleka z autocystern. System jest przystosowany do mycia w układzie CIP i może być zainstalowany w dowolnym układzie na odbiorze mleka.

Opis

Systemy wyposażone są w aparaturę kontrolno – pomiarową, która umożliwia pomiar ilości i temperatury odbieranego mleka. System może być rozbudowany o układ poboru próbek,  wydruk zgromadzonych danych w jednostce sterującej, transmisje danych do komputera centralnego mleczarni przez GSM lub drogą kablową. W zależności od potrzeb WSK oferuje klientom systemy stacjonarne o wydajności od 12 000 – 75 000 litrów/h. Systemy o dużych wydajnościach tzw. PREVAC zasysają mleko do separatora powietrza przez próżnię wytworzoną przez specjalne ejektory lub pompę próżniową. Systemy te dedykowane są dla instalacji wymagających wysokiej wydajności podczas odbioru lub rozładunku mleka. Produkowane w WSK „PZL-KROSNO” S.A. stacjonarne systemy odbioru mleka spełniają międzynarodowe normy i posiadają dopuszczenie Głównego Urzędu Miar.

Charakterystyka Systemu odbioru mleka

Systemem stacjonarny składa się z następujących elementów:

 • pompy wirnikowej z silnikiem elektrycznym  o wydajności do 30 000 l/h. Istnieje także możliwość montażu podciśnieniowo-pompowego układu PROVAC o wysokiej wydajności do 75 000l/h
 • separatora powietrza (nowoczesny separator o poj. 70 litrów, Nr 1 w Europie, zapewniający dokładny pomiar, wyposażony jest w zawór mycia, zawór odpowietrzania i przewód odpowietrzający, który dzięki swojej konstrukcji gwarantuje niezawodność w każdych warunkach pracy jak i łatwość mycia poszczególnych jego elementów i utrzymania wysokiej higieny separatora
 • przepływomierza magnetyczno - indukcyjny PD340 C51
 • filtr mechaniczny
 • zawór zwrotny
 • układ zaworów – centralny kolektor spustowy
 • pulpit - skrzynka sterownicza
 • komputer - jednostka sterująca KRO 5 produkcji WSK KROSNO, PD 4000, PD 210, ACRAM AMU
 • czujnik pomiaru temperatury
 • czujnik obecności cieczy
 • drukarka termiczna
 • pobieracz próbek

Funkcje

Funkcje jakie może spełniać system odbioru mleka:

 • pobór mleka
 • pomiar ilości
 • wyświetlanie danych
 • pomiar temperatury
 • automatyczna blokada pompy w przypadku przekroczenia zadanych parametrów mleka
 • włączanie i wyłączanie pompy mleka za pomocą pilota
 • rejestrowanie danych w pamięci jednostki sterującej
 • drukowanie paragonów i zestawień
 • automatyczne pobieranie reprezentatywnych próbek
 • transmisja danych z komputera systemu do komputera mleczarni za pomocą modułu pamięci podręcznej (pendrive USB, karta pamięci), WIFI, kablowo